Home Standard-Stössel

Standard-Stößel

•    Standard-Stößel für ''Poliprofile'' Räumwerkzeuge.
•    HRc 61±1 Standard
•    Standardmaterial: HSS ohne Beschichtung.
•    Weitere Materialien und Beschichtungen verfügbar

 

STANDARD-STÖSSEL FÜR POLIPROFILE 2
FormCodeReferenz L
cuadrado 06050201 POL2-   PC1.2 1.2mm
06050202 POL2-PC1.5 1.5mm
06050203 POL2-PC2 2.0mm
06050204 POL2-PC3 3.0mm
06050205 POL2-PC4 4.0mm
06050206 POL2-PC5 5.0mm
06050207 POL2-PC6 6.0mm
06050208 POL2-PC7 7.0mm
06050209 POL2-PC8 8.0mm
pol2_pc
 
STANDARD-STÖSSEL FÜR POLIPROFILE 3
FormCodeReferenzL
cuadrado 06050301 POL3-PC1.2 1.2mm
06050302 POL3-PC1.5 1.5mm
06050303 POL3-PC2 2.0mm
06050304 POL3-PC2.5 2.5mm
06050305 POL3-PC3 3.0mm
06050306 POL3-PC4 4.0mm
06050307 POL3-PC5 5.0mm
06050308 POL3-PC6 6.0mm
06050309 POL3-PC7 7.0mm
06050310 POL3-PC8 8.0mm
06050311 POL3-PC9 9.0mm
06050312 POL3-PC10 10.0mm
pol3_pc

 
STANDARD-STÖSSEL FÜR POLIPROFILE 4
FormCodeReferenzL
cuadrado 06050401 POL4-PC2.5 2.5mm
06050402 POL4-PC3 3.0mm
06050403 POL4-PC4 4.0mm
06050404 POL4-PC5 5.0mm
06050405 POL4-PC6 6.0mm
06050406 POL4-PC8 8.0mm
06050407 POL4-PC10 10.0mm
06050408 POL4-PC12 12.0mm
06050409 POL4-PC14 14.0mm
06050410 POL4-PC16 16.0mm
pol4_pc
STANDARD-STÖSSEL FÜR POLIPROFILE 2
FormCodeReferenzH
hexagonal 06050221 POL2-PH1.2 1.2mm
06050222 POL2-PH1.5 1.5mm
06050223 POL2-PH2 2.0mm
06050224 POL2-PH2.5 2.5mm
06050225 POL2-PH3 3.0mm
06050226 POL2-PH4 4.0mm
06050227 POL2-PH5 5.0mm
06050228 POL2-PH6 6.0mm
06050229 POL2-PH7 7.0mm
06050230 POL2-PH8 8.0mm
06050231 POL2-PH9 9.0mm
06050232 POL2-PH10 10.0mm
pol2_ph
 
STANDARD-STÖSSEL FÜR POLIPROFILE 3
FormCodeReferenzH
hexagonal 06050321 POL3-PH1.2 1.2mm
06050322 POL3-PH1.5 1.5mm
06050323 POL3-PH2 2.0mm
06050324 POL3-PH2.5 2.5mm
06050325 POL3-PH3 3.0mm
06050326 POL3-PH4 4.0mm
06050327 POL3-PH5 5.0mm
06050328 POL3-PH6 6.0mm
06050329 POL3-PH7 7.0mm
06050330 POL3-PH8 8.0mm
06050331 POL3-PH9 9.0mm
06050332 POL3-PH10 10.0mm
06050333 POL3-PH11 11.0mm
06050334 POL3-PH12 12.0mm
06050335 POL3-PH14 14.0mm
pol3_ph

 
STANDARD-STÖSSEL FÜR POLIPROFILE 4
 
FormCodeReferenzH
hexagonal 06050421 POL4-PH2.5 2.5mm
06050422 POL4-PH3 3.0mm
06050423 POL4-PH4 4.0mm
06050424 POL4-PH5 5.0mm
06050425 POL4-PH6 6.0mm
06050426 POL4-PH8 8.0mm
06050427 POL4-PH10 10.0mm
06050428 POL4-PH12 12.0mm
06050429 POL4-PH14 14.0mm
06050430 POL4-PH16 16.0mm
06050431 POL4-PH17 17.0mm
06050432 POL4-PH18 18.0mm
06050433 POL4-PH19 19.0mm
06050434 POL4-PH22 22.0mm
06050435 POL4-PH24 24.0mm
pol4_ph
Integi S.A.
Autonomía 5
E-48250 Zaldibar (Bizkaia) España
Tel.: (34) 943 174 800
integi@integi.com
© 2011 Integi S.A.